V A L˥ E Y Instagram Stats & Analytics Dashboard

V A L˥ E Y Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-08 18:47:47Đang tính toán
Tổng số đăng ký66.64N
Chú ý770
Bài viết638
Xếp hạng toàn cầu
301,364th (Top 12.1%)
Sao điểm Nox
4.05
Đáng hợp tác(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
7.2%
4.77N 44
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
V A L˥ E Y Daily Followers (1 năm gần đây)
V A L˥ E Y Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
V A L˥ E Y Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
V A L˥ E Y @V A L˥ E Y
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
@atlasbroker @lokalcolor @mickey.brandolino @alexdimauro1