PatriciaBright Instagram Stats & Analytics Dashboard

PatriciaBright Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-16 21:36:38Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.25TR
Chú ý1.93N
Bài viết2N
Xếp hạng toàn cầu
26,184th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.04
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.2%)
tỷ lệ tương tác
1.6%
19.7N 151
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
PatriciaBright Daily Followers (1 năm gần đây)
PatriciaBright Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
PatriciaBright Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
PatriciaBright @PatriciaBright
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
I'm Patricia ❤️ Founder of @thebreaksocial Business Email: *** Get your Mind and Money Planner here! ⬇️