The Ordinary Instagram Stats & Analytics Dashboard

The Ordinary Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-11-29 10:16:32Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.69TR
Chú ý3
Bài viết428
Xếp hạng toàn cầu
18,118th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.07
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.2%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
3.83N 83
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
The Ordinary Daily Followers (1 năm gần đây)
The Ordinary Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
The Ordinary Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
The Ordinary @The Ordinary
Quốc gia Canada
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Clinical formulations with integrity.