The Felix Project Instagram Stats & Analytics Dashboard

The Felix Project Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-22 18:03:15Đang tính toán
Tổng số đăng ký30.92N
Chú ý763
Bài viết944
Xếp hạng toàn cầu
947,699th (Top 19.6%)
Sao điểm Nox
1.63
Nên suy nghĩ thêm(Top 52.9%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
97 4
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
The Felix Project Daily Followers (1 năm gần đây)
The Felix Project Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
The Felix Project Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
The Felix Project @The Felix Project
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
We save good food that can’t be sold, and deliver it fresh to people who need it. People who would otherwise go hungry have delicious, healthy meals.