Taylor Swift Instagram Stats & Analytics Dashboard

Taylor Swift Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-11-23 16:55:03Đang tính toán
Tổng số đăng ký233.06TR
Chú ý0
Bài viết559
Xếp hạng toàn cầu
15th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.03
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.8%)
tỷ lệ tương tác
1.5%
3.48TR 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Taylor Swift Daily Followers (1 năm gần đây)
Taylor Swift Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Taylor Swift Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Taylor Swift @Taylor Swift
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
I’m the problem, it’s me