Ahab Jafri (Tauzi) Instagram Stats & Analytics Dashboard

Ahab Jafri (Tauzi) Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-17 02:06:13Đang tính toán
Tổng số đăng ký68.11N
Chú ý1.27N
Bài viết198
Xếp hạng toàn cầu
828,772nd (Top 8.9%)
Sao điểm Nox
3.66
Có tiềm năng(Top 2.4%)
tỷ lệ tương tác
3.9%
2.64N 9
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Ahab Jafri (Tauzi) Daily Followers (1 năm gần đây)
Ahab Jafri (Tauzi) Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Ahab Jafri (Tauzi) Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Ahab Jafri (Tauzi) @Ahab Jafri (Tauzi)
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Film Maker @makeithappenfilms_ @lockdownshorts Link to Watch Ishq Express ⤵️