TalkTV Instagram Stats & Analytics Dashboard

TalkTV Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 05:37:03Đang tính toán
Tổng số đăng ký23.71N
Chú ý6
Bài viết835
Xếp hạng toàn cầu
1,568,175th (Top 23.5%)
Sao điểm Nox
2.67
Nên suy nghĩ thêm(Top 15.3%)
tỷ lệ tương tác
0.6%
105 36
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
TalkTV Daily Followers (1 năm gần đây)
TalkTV Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
TalkTV Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
TalkTV @TalkTV
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
TalkTV is the new home of talkRADIO and launches on 25 April at 7pm.