Talíria Petrone Instagram Stats & Analytics Dashboard

Talíria Petrone Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-28 00:17:35Đang tính toán
Tổng số đăng ký291.66N
Chú ý6.3N
Bài viết5.85N
Xếp hạng toàn cầu
151,447th (Top 2.2%)
Sao điểm Nox
2.58
Nên suy nghĩ thêm(Top 17.3%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
362 12
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Talíria Petrone Daily Followers (1 năm gần đây)
Talíria Petrone Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Talíria Petrone Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Talíria Petrone @Talíria Petrone
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
✊🏾 Professora de História, negra, feminista, ecossocialista 🧒🏽Mãe da Moana Mayalú ☀️ Deputada Federal pelo RJ e pré-candidata à reeleição