Quay lại trang Tìm kiếm
Thống kê phân tích kênh
Thời gian cập nhật: --

areaCodeMap.undefined
langMap.undefined

Theo dõi

--

Lượt xem trung bình

--

Chỉ số NOX

--

Ước tính chi phí

$ --

Tỷ lệ tương tác

--

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

基本數據

頻道質量

Nox評分
0/5 較差
Nox評分由五個重要指標數據組成(粉絲增長、創作頻率、頻道質量、粉絲可信度和參與率),數值由1到5劃分位5個等級指標
Nox評分指標
粉絲增長
較差
創作頻率
較差
渠道質量
較差
互動率
較差
粉絲可信度
較差

合作價格和CPM

增長數據

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
粉絲數 0
視頻 0
展開