Israel Adesanya Instagram Stats & Analytics Dashboard

Israel Adesanya Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-11-30 07:13:01Đang tính toán
Tổng số đăng ký7.1TR
Chú ý1.05N
Bài viết3.08N
Xếp hạng toàn cầu
2,565th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.87
Có tiềm năng(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
4.7%
333.34N 3.63N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Israel Adesanya Daily Followers (1 năm gần đây)
Israel Adesanya Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Israel Adesanya Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Israel Adesanya @Israel Adesanya
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Please don’t take this seriously 🖤✨ • @ENGAGE is the plug 🔌