Alex(ia) 🐞 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Alex(ia) 🐞 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-30 12:10:25Đang tính toán
Tổng số đăng ký21.64N
Chú ý4.23N
Bài viết148
Xếp hạng toàn cầu
1,763,073rd (Top 24.6%)
Sao điểm Nox
1.43
Nên suy nghĩ thêm(Top 57.9%)
tỷ lệ tương tác
2.4%
505 5
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Alex(ia) 🐞 Daily Followers (1 năm gần đây)
Alex(ia) 🐞 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Alex(ia) 🐞 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Alex(ia) 🐞 @Alex(ia) 🐞
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
"You gotta follow your dreams in life, don't let them pass you by. You were made for this. Go for it." - L.C