Sony Xperia US Instagram Stats & Analytics Dashboard

Sony Xperia US Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-11-17 01:29:49Đang tính toán
Tổng số đăng ký81.48N
Chú ý149
Bài viết903
Xếp hạng toàn cầu
748,097th (Top 6.7%)
Sao điểm Nox
2.13
Nên suy nghĩ thêm(Top 37.8%)
tỷ lệ tương tác
1.0%
784 8
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Sony Xperia US Daily Followers (1 năm gần đây)
Sony Xperia US Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Sony Xperia US Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Sony Xperia US @Sony Xperia US
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
The official Instagram for Sony Xperia US. Bringing Sony’s key technologies to a stylish and sophisticated design, discover #SonyXperia.