Sony Pictures Home Ent Instagram Stats & Analytics Dashboard

Sony Pictures Home Ent Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-31 02:34:49Đang tính toán
Tổng số đăng ký301.64N
Chú ý155
Bài viết2.05N
Xếp hạng toàn cầu
146,832nd (Top 2.0%)
Sao điểm Nox
2.83
Nên suy nghĩ thêm(Top 12%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
275 2
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Sony Pictures Home Ent Daily Followers (1 năm gần đây)
Sony Pictures Home Ent Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Sony Pictures Home Ent Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Sony Pictures Home Ent @Sony Pictures Home Ent
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Experience the spirit of #JazzFest: A New Orleans Story now on Digital - on Blu-ray August 9