Sony Pictures Instagram Stats & Analytics Dashboard

Sony Pictures Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-10 02:56:58Đang tính toán
Tổng số đăng ký4.55TR
Chú ý444
Bài viết6.56N
Xếp hạng toàn cầu
4,585th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.17
Nên suy nghĩ thêm(Top 37.9%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
3.32N 32
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Sony Pictures Daily Followers (1 năm gần đây)
Sony Pictures Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Sony Pictures Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Sony Pictures @Sony Pictures
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
#TheWomanKing is exclusively in movie theaters September 16. Get tickets now!