Sondre (Berg Movement) Instagram Stats & Analytics Dashboard

Sondre (Berg Movement) Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-18 03:30:05Đang tính toán
Tổng số đăng ký206.02N
Chú ý1.37N
Bài viết1.16N
Xếp hạng toàn cầu
138,337th (Top 4.9%)
Sao điểm Nox
2.16
Nên suy nghĩ thêm(Top 35.5%)
tỷ lệ tương tác
2.8%
5.69N 85
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Sondre (Berg Movement) Daily Followers (1 năm gần đây)
Sondre (Berg Movement) Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Sondre (Berg Movement) Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Sondre (Berg Movement) @Sondre (Berg Movement)
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
🌐 #Movement #Handstand #Calisthenics 👋 Norwegian Mover | Coach 🎥 Educational & Inspirational Content ⬇️ Coaching App, Programs & Offers