Sistema B Brasil Instagram Stats & Analytics Dashboard

Sistema B Brasil Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-19 06:49:34Đang tính toán
Tổng số đăng ký27.96N
Chú ý521
Bài viết689
Xếp hạng toàn cầu
536,284th (Top 18.9%)
Sao điểm Nox
1.69
Nên suy nghĩ thêm(Top 47.2%)
tỷ lệ tương tác
0.5%
144 7
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Sistema B Brasil Daily Followers (1 năm gần đây)
Sistema B Brasil Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Sistema B Brasil Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Sistema B Brasil @Sistema B Brasil
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
Movimento global para construção de um sistema econômico mais inclusivo, equitativo e regenerativo para as pessoas e planeta. #bthechange #sistemab