Eliton Luiz Instagram Stats & Analytics Dashboard

Eliton Luiz Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-08-07 08:18:59Đang tính toán
Tổng số đăng ký461
Chú ý290
Bài viết290
Xếp hạng toàn cầu
567,835th (Top 70.8%)
Sao điểm Nox
0.47
Nên suy nghĩ thêm(Top 75.0%)
tỷ lệ tương tác
0%
0 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Eliton Luiz Daily Followers (1 năm gần đây)
Eliton Luiz Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV

Không có dữ liệu

Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Eliton Luiz Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Eliton Luiz @Eliton Luiz
Quốc gia Brazil
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
📚Formado em análise de sistemas e pósgraduado em governança de TI 💼Gerente de Negócios do #Linkme #xcloudgame 🖥Gamer, tester e entusiasta em VR