Safeway Instagram Stats & Analytics Dashboard

Safeway Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-23 05:01:52Đang tính toán
Tổng số đăng ký45.39N
Chú ý1.09N
Bài viết1.71N
Xếp hạng toàn cầu
773,364th (Top 15.4%)
Sao điểm Nox
1.65
Nên suy nghĩ thêm(Top 52.4%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
95 5
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Safeway Daily Followers (1 năm gần đây)
Safeway Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Safeway Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Safeway @Safeway
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
We’re a part of your neighborhood, providing the freshest ingredients and more ways to save.