Sabrina Stavenjord Instagram Stats & Analytics Dashboard

Sabrina Stavenjord Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-03 18:41:53Đang tính toán
Tổng số đăng ký17.5N
Chú ý1.26N
Bài viết1.25N
Xếp hạng toàn cầu
563,435th (Top 24.1%)
Sao điểm Nox
1.44
Nên suy nghĩ thêm(Top 53.1%)
tỷ lệ tương tác
1.8%
265 47
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Sabrina Stavenjord Daily Followers (1 năm gần đây)
Sabrina Stavenjord Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Sabrina Stavenjord Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Sabrina Stavenjord @Sabrina Stavenjord
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
🍰 Always baking up treats 🏡 Currently renovating our first home 👩🏻‍💻 Content Creator @foodnetworkca + @hgtvcanada