The Rooftop Instagram Stats & Analytics Dashboard

The Rooftop Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-21 18:31:25Đang tính toán
Tổng số đăng ký12.68N
Chú ý374
Bài viết455
Xếp hạng toàn cầu
1,469,233rd (Top 31.8%)
Sao điểm Nox
1.07
Nên suy nghĩ thêm(Top 65.6%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
48 2
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
The Rooftop Daily Followers (1 năm gần đây)
The Rooftop Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
The Rooftop Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
The Rooftop @The Rooftop
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Al fresco drinking and dining overlooking London’s iconic skyline. / Located on top of @trafalgarsw1