Romeo Instagram Stats & Analytics Dashboard

Romeo Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-06-14 08:47:42Đang tính toán
Tổng số đăng ký6.68N
Chú ý4.72N
Bài viết3.13N
Xếp hạng toàn cầu
194,734th (Top 24.3%)
Sao điểm Nox
1.41
Nên suy nghĩ thêm(Top 33.8%)
tỷ lệ tương tác
0%
0 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Romeo Daily Followers (1 năm gần đây)
Romeo Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV

Không có dữ liệu

Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Romeo Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Romeo @Romeo
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ
Thẻ kênh
Giới thiệu
Proud Father @935kday Morning Show Host Radio Host/TV host/Dj/MC- Singer/SongWriter St. Louis raised me but LA made me 🙏🏽