Rodrigo Roji Instagram Stats & Analytics Dashboard

Rodrigo Roji Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-23 23:12:13Đang tính toán
Tổng số đăng ký129.21N
Chú ý544
Bài viết927
Xếp hạng toàn cầu
414,841st (Top 4.2%)
Sao điểm Nox
2.02
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.3%)
tỷ lệ tương tác
2.5%
2.48N 732
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Rodrigo Roji Daily Followers (1 năm gần đây)
Rodrigo Roji Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Rodrigo Roji Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Rodrigo Roji @Rodrigo Roji
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
I make stuff. CDMX / LA @rrar__enterprises @sadboy_premiumgoods @notagallery.mx @mezcalnomemires