Santiago Giraldo Instagram Stats & Analytics Dashboard

Santiago Giraldo Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-28 03:22:41Đang tính toán
Tổng số đăng ký15.88N
Chú ý1.73N
Bài viết1.45N
Xếp hạng toàn cầu
2,126,881st (Top 30.3%)
Sao điểm Nox
1.53
Nên suy nghĩ thêm(Top 54.6%)
tỷ lệ tương tác
3.3%
480 39
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Santiago Giraldo Daily Followers (1 năm gần đây)
Santiago Giraldo Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Santiago Giraldo Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Santiago Giraldo @Santiago Giraldo
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Giới thiệu
🔥 Políticamente de nueva derecha. Crítico de los tibios y de la izquierda. 🇨🇴 👇🏻 Directo todas las noches en Twich 👇🏻