Paris Saint-Germain Instagram Stats & Analytics Dashboard

Paris Saint-Germain Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-10-27 17:07:35Đang tính toán
Tổng số đăng ký63.39TR
Chú ý106
Bài viết10.37N
Xếp hạng toàn cầu
73rd (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.3
Nên suy nghĩ thêm(Top 28.1%)
tỷ lệ tương tác
0.7%
463.68N 1.29N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Paris Saint-Germain Daily Followers (1 năm gần đây)
Paris Saint-Germain Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Paris Saint-Germain Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác