Primal Kitchen Instagram Stats & Analytics Dashboard

Primal Kitchen Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-11 06:22:39Đang tính toán
Tổng số đăng ký743.79N
Chú ý1.19N
Bài viết3.16N
Xếp hạng toàn cầu
52,966th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.14
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.8%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
492 74
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Primal Kitchen Daily Followers (1 năm gần đây)
Primal Kitchen Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Primal Kitchen Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác