Prada Instagram Stats & Analytics Dashboard

Prada Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 19:41:33Đang tính toán
Tổng số đăng ký29.98TR
Chú ý6
Bài viết7.23N
Xếp hạng toàn cầu
257th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.61
Nên suy nghĩ thêm(Top 16.6%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
14.16N 49
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Prada Daily Followers (1 năm gần đây)
Prada Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Prada Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác