Pooneh Ghana Instagram Stats & Analytics Dashboard

Pooneh Ghana Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-31 18:37:08Đang tính toán
Tổng số đăng ký70.25N
Chú ý1.93N
Bài viết2.88N
Xếp hạng toàn cầu
264,993rd (Top 11.7%)
Sao điểm Nox
2.04
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.1%)
tỷ lệ tương tác
2.4%
1.64N 30
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Pooneh Ghana Daily Followers (1 năm gần đây)
Pooneh Ghana Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Pooneh Ghana Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Pooneh Ghana @Pooneh Ghana
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu