Point da Dança Instagram Stats & Analytics Dashboard

Point da Dança Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-23 05:17:17Đang tính toán
Tổng số đăng ký22.58N
Chú ý1.76N
Bài viết771
Xếp hạng toàn cầu
1,211,319th (Top 24.0%)
Sao điểm Nox
3.35
Có tiềm năng(Top 6.0%)
tỷ lệ tương tác
8.8%
1.96N 31
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Point da Dança Daily Followers (1 năm gần đây)
Point da Dança Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Point da Dança Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Point da Dança @Point da Dança
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Giới thiệu
💥 Quem dança é mais feliz!!! 💃🏽 Dança de Rua, Acrobacias e muito mais… 🎖Grupo de competição @distrito.treze 👇🏼 Vem dançar com a gente!