ICHIKA SHOP Instagram Stats & Analytics Dashboard

ICHIKA SHOP Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-10-11 10:51:46Đang tính toán
Tổng số đăng ký228.56N
Chú ý5.3N
Bài viết332.53N
Xếp hạng toàn cầu
218,403rd (Top 2.0%)
Sao điểm Nox
3.25
Có tiềm năng(Top 5.9%)
tỷ lệ tương tác
0%
0 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
ICHIKA SHOP Daily Followers (1 năm gần đây)
ICHIKA SHOP Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
ICHIKA SHOP Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
ICHIKA SHOP @ICHIKA SHOP
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
(Grosir only ) Pilih 1adm 👇 Wa1📁0813.1960.6649 Wa2📁0812.1151.1917 Wa3📁0812.8375.7379 Wa4📁0812.1151.1977 @ichika_shop2 REK.BCA a/n randi permana Click👇