PewDiePie Instagram Stats & Analytics Dashboard

PewDiePie Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-01-17 00:22:18Đang tính toán
Tổng số đăng ký21.86TR
Chú ý72
Bài viết775
Xếp hạng toàn cầu
440th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.79
Có tiềm năng(Top 1.7%)
tỷ lệ tương tác
6.2%
1.35TR 6.24N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
PewDiePie Daily Followers (1 năm gần đây)
PewDiePie Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
PewDiePie Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
PewDiePie @PewDiePie
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
New TSUKI merch out now ⬇️