Paul Maffi Instagram Stats & Analytics Dashboard

Paul Maffi Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-31 15:18:52Đang tính toán
Tổng số đăng ký8.81N
Chú ý542
Bài viết1.9N
Xếp hạng toàn cầu
716,207th (Top 31.7%)
Sao điểm Nox
0.97
Nên suy nghĩ thêm(Top 61.3%)
tỷ lệ tương tác
2.6%
222 7
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Paul Maffi Daily Followers (1 năm gần đây)
Paul Maffi Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Paul Maffi Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Paul Maffi @Paul Maffi
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Nyc