PATRYCJA SOBANSKA Instagram Stats & Analytics Dashboard

PATRYCJA SOBANSKA Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2020-09-25 19:08:08Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.1N
Chú ý703
Bài viết129
Xếp hạng toàn cầu
221,548th (Top 27.5%)
Sao điểm Nox
4.15
Đáng hợp tác(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
9.3%
347 127
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
PATRYCJA SOBANSKA Daily Followers (1 năm gần đây)
PATRYCJA SOBANSKA Engagement Post
Bài đăngIGTV
PATRYCJA SOBANSKA @PATRYCJA SOBANSKA
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
📍UK, Peterborough Represented by @sintillatetalent Contact✉️*** YouTube Patrycja Sobanska