Paper Magazine Instagram Stats & Analytics Dashboard

Paper Magazine Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-29 21:36:43Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.93TR
Chú ý1.36N
Bài viết6.07N
Xếp hạng toàn cầu
15,131st (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.21
Nên suy nghĩ thêm(Top 34.8%)
tỷ lệ tương tác
0.9%
17.86N 173
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Paper Magazine Daily Followers (1 năm gần đây)
Paper Magazine Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Paper Magazine Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Paper Magazine @Paper Magazine
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
WE ARE THE INTERNET.