Paper Lantern Instagram Stats & Analytics Dashboard

Paper Lantern Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 22:29:23Đang tính toán
Tổng số đăng ký7.94N
Chú ý494
Bài viết206
Xếp hạng toàn cầu
3,073,454th (Top 44.4%)
Sao điểm Nox
1.01
Nên suy nghĩ thêm(Top 67.8%)
tỷ lệ tương tác
1.5%
113 5
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Paper Lantern Daily Followers (1 năm gần đây)
Paper Lantern Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Paper Lantern Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Paper Lantern @Paper Lantern
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Viet cocktail bar tucked away in Chinatown 5PM - Late WED - SAT Reservations: DM us here off hours, Call us during open hrs 4034577765 for same day