OYU Instagram Stats & Analytics Dashboard

OYU Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 11:13:17Đang tính toán
Tổng số đăng ký38.47N
Chú ý1
Bài viết149
Xếp hạng toàn cầu
1,116,199th (Top 16.6%)
Sao điểm Nox
3.43
Có tiềm năng(Top 4.2%)
tỷ lệ tương tác
6.9%
2.58N 74
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
OYU Daily Followers (1 năm gần đây)
OYU Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
OYU Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
OYU @OYU
Quốc gia Kazakhstan
Ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ
Giới thiệu
Music sessions in Central Asia Urker - Zhanym 🕊