The University of Oxford Instagram Stats & Analytics Dashboard

The University of Oxford Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-10 04:03:36Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.21TR
Chú ý297
Bài viết2.5N
Xếp hạng toàn cầu
27,274th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.09
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.8%)
tỷ lệ tương tác
1.0%
12.29N 101
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
The University of Oxford Daily Followers (1 năm gần đây)
The University of Oxford Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
The University of Oxford Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
The University of Oxford @The University of Oxford
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Welcome to the official Uni of Oxford Insta 👋 Tap below for our latest news, research, vaccine updates and more.