Oprah Winfrey Network Instagram Stats & Analytics Dashboard

Oprah Winfrey Network Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-10-13 08:09:16Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.45TR
Chú ý404
Bài viết4.46N
Xếp hạng toàn cầu
6,922nd (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.25
Có tiềm năng(Top 7.1%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
86868
Thu nhập dự tính
2.67TR (Mỗi bài viết)
CPM 568.75N-659.75N
Oprah Winfrey Network Daily Followers (1 năm gần đây)
Oprah Winfrey Network Engagement Post
Bài đăngIGTV
Oprah Winfrey Network @Oprah Winfrey Network
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu