Owen Gould Instagram Stats & Analytics Dashboard

Owen Gould Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-16 09:35:40Đang tính toán
Tổng số đăng ký34.25N
Chú ý1.92N
Bài viết1.52N
Xếp hạng toàn cầu
1,499,403rd (Top 16.2%)
Sao điểm Nox
3.36
Có tiềm năng(Top 5.0%)
tỷ lệ tương tác
15.2%
5.15N 39
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Owen Gould Daily Followers (1 năm gần đây)
Owen Gould Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Owen Gould Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Owen Gould @Owen Gould
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Hair Artist | Picture Taker | Globe Trotter | Represented by The Wall Group NY | LA #hair