Ora Dee 🚀🪂🅿️ Instagram Stats & Analytics Dashboard

Ora Dee 🚀🪂🅿️ Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-26 08:13:11Đang tính toán
Tổng số đăng ký24.83N
Chú ý1.57N
Bài viết119
Xếp hạng toàn cầu
1,747,600th (Top 21.7%)
Sao điểm Nox
1.48
Nên suy nghĩ thêm(Top 56.0%)
tỷ lệ tương tác
1.6%
393 16
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Ora Dee 🚀🪂🅿️ Daily Followers (1 năm gần đây)
Ora Dee 🚀🪂🅿️ Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Ora Dee 🚀🪂🅿️ Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Ora Dee 🚀🪂🅿️ @Ora Dee 🚀🪂🅿️
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
•SAMA nominee Bookings : *** •Vocalist •Performer •Songwriter Achuu💃🏼