OneBadawan Instagram Stats & Analytics Dashboard

OneBadawan Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2020-12-15 19:07:08Đang tính toán
Tổng số đăng ký160
Chú ý116
Bài viết47
Xếp hạng toàn cầu
682,750th (Top 84.5%)
Sao điểm Nox
2.19
Nên suy nghĩ thêm(Top 17.9%)
tỷ lệ tương tác
24.9%
38 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
OneBadawan Daily Followers (1 năm gần đây)
OneBadawan Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
OneBadawan Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
OneBadawan @OneBadawan
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Passionate Lego Enthusiast