OLD GOLD Instagram Stats & Analytics Dashboard

OLD GOLD Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-23 16:47:33Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.24N
Chú ý979
Bài viết42
Xếp hạng toàn cầu
3,612,623rd (Top 68.5%)
Sao điểm Nox
2.28
Nên suy nghĩ thêm(Top 28.2%)
tỷ lệ tương tác
10.5%
121 9
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
OLD GOLD Daily Followers (1 năm gần đây)
OLD GOLD Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
OLD GOLD Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
OLD GOLD @OLD GOLD
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Tomato pie. Vegetables. Mostly vegan.