OIT Américas Instagram Stats & Analytics Dashboard

OIT Américas Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 19:57:36Đang tính toán
Tổng số đăng ký17.08N
Chú ý195
Bài viết875
Xếp hạng toàn cầu
1,674,699th (Top 29.0%)
Sao điểm Nox
1.53
Nên suy nghĩ thêm(Top 55.6%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
44 2
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
OIT Américas Daily Followers (1 năm gần đây)
OIT Américas Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
OIT Américas Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
OIT Américas @OIT Américas
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Giới thiệu
Cuenta oficial de la OIT para ALyC🌎. Impulsando la justicia social y promoviendo el trabajo decente desde 1919. FB.com/oitamericas TW: @OITAmericas