Biz Markie Instagram Stats & Analytics Dashboard

Biz Markie Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 09:48:25Đang tính toán
Tổng số đăng ký397.55N
Chú ý4.65N
Bài viết1.81N
Xếp hạng toàn cầu
105,764th (Top 1.6%)
Sao điểm Nox
5
Rất đáng hợp tác(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
4.9%
17.38N 2.16N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Biz Markie Daily Followers (1 năm gần đây)
Biz Markie Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Biz Markie Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Biz Markie @Biz Markie
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu