“NUBS” Instagram Stats & Analytics Dashboard

“NUBS” Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-23 19:43:56Đang tính toán
Tổng số đăng ký67.33N
Chú ý2.16N
Bài viết2.43N
Xếp hạng toàn cầu
773,089th (Top 9.8%)
Sao điểm Nox
1.96
Nên suy nghĩ thêm(Top 44.8%)
tỷ lệ tương tác
1.9%
1.22N 28
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
“NUBS” Daily Followers (1 năm gần đây)
“NUBS” Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
“NUBS” Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
“NUBS” @“NUBS”
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
⚡️1 RULE NEVER QUIT!⚡️ -Ret. Marine 0341 Combat Vet “Hand Model” 👐🏼 @detachment_alpha_six #CARRYTHEWEIGHT @shadow_warriors_project