NPR Music Instagram Stats & Analytics Dashboard

NPR Music Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 19:00:20Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.17TR
Chú ý604
Bài viết3.22N
Xếp hạng toàn cầu
27,882nd (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.88
Nên suy nghĩ thêm(Top 11.7%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
9N 180
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
NPR Music Daily Followers (1 năm gần đây)
NPR Music Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
NPR Music Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
NPR Music @NPR Music
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
For the love of music. 📍 Home of the #tinydesk 👉 npr.org/music 🎶 http://n.pr/nprmusicplaylist