noumantrades Instagram Stats & Analytics Dashboard

noumantrades Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-04-27 07:01:01Đang tính toán
Tổng số đăng ký7.82N
Chú ý5
Bài viết219
Xếp hạng toàn cầu
585,578th (Top 32.5%)
Sao điểm Nox
0.95
Nên suy nghĩ thêm(Top 60.5%)
tỷ lệ tương tác
1.6%
115 6
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
noumantrades Daily Followers (1 năm gần đây)
noumantrades Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
noumantrades Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
noumantrades @noumantrades
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
👨‍🎓 Bachelor in Aeronautics & Masters in Strategy 👨‍💻 Ex-Strategist at Airbus, ADL, Lufthansa and Rolls-Royce 📈 Equities Trader