NORBLACK NORWHITE Instagram Stats & Analytics Dashboard

NORBLACK NORWHITE Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 09:13:32Đang tính toán
Tổng số đăng ký97.3N
Chú ý654
Bài viết4.1N
Xếp hạng toàn cầu
465,569th (Top 8.3%)
Sao điểm Nox
2.12
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.0%)
tỷ lệ tương tác
1.3%
1.24N 16
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
NORBLACK NORWHITE Daily Followers (1 năm gần đây)
NORBLACK NORWHITE Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
NORBLACK NORWHITE Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
NORBLACK NORWHITE @NORBLACK NORWHITE
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Exploring the grey space of culture via texstyle, colour & stories. Based in India via Toronto to the 🌏FREE SHIPPING 🔼$200🌹HANDMADE IN INDIA🌹