Noihsaf Bazaar Instagram Stats & Analytics Dashboard

Noihsaf Bazaar Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-12-08 15:49:17Đang tính toán
Tổng số đăng ký47.94N
Chú ý688
Bài viết299.08N
Xếp hạng toàn cầu
1,264,730th (Top 11.1%)
Sao điểm Nox
1.76
Nên suy nghĩ thêm(Top 46.5%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
157 9
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Noihsaf Bazaar Daily Followers (1 năm gần đây)
Noihsaf Bazaar Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Noihsaf Bazaar Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Noihsaf Bazaar @Noihsaf Bazaar
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
A CHAIN LETTER MADE OF CLOTHES™️ Sell. Buy. Make new friends. 👀VOGUE • NYT • BoF • NYLON 👀