nissa.gg Instagram Stats & Analytics Dashboard

nissa.gg Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-08-26 06:12:39Đang tính toán
Tổng số đăng ký9
Chú ý58
Bài viết0
Xếp hạng toàn cầu
795,975th (Top 98.0%)
Sao điểm Nox
0.4
Nên suy nghĩ thêm(Top 97.4%)
tỷ lệ tương tác
0%
0 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
nissa.gg Daily Followers (1 năm gần đây)
nissa.gg Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV

Không có dữ liệu

Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
nissa.gg Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
nissa.gg @nissa.gg
Quốc gia Argentina
Ngôn ngữ Phần Lan
Thẻ kênh
Giới thiệu