Emporium Mall Instagram Stats & Analytics Dashboard

Emporium Mall Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-26 15:42:44Đang tính toán
Tổng số đăng ký241.19N
Chú ý91
Bài viết10.04N
Xếp hạng toàn cầu
202,600th (Top 2%)
Sao điểm Nox
2.48
Nên suy nghĩ thêm(Top 19.7%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
470 67
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Emporium Mall Daily Followers (1 năm gần đây)
Emporium Mall Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Emporium Mall Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác